Werkenden hebben ’s avonds weinig energie meer

Het Fonds Psychische Gezondheid heeft onderzoek gedaan naar stress onder medewerkers. Daarvoor hebben ze gebruik kunnen maken van maar liefst 74.000 respondenten. Uit dit onderzoek blijkt dat het overgrote gedeelte van de respondenten van de stresstest aangeeft ’s avonds uitgeblust te zijn na een werkdag en tegen de werkdag op te zien.

Lange dag

Bijna de helft van alle werknemers zegt geen plezier te ervaren tijdens hun werkzaamheden en ruim de helft zegt tegen de werkdag op te zien. Meer dan zestig procent vindt de werkdruk te hoog of te laat, wat allebei niet prettig werkt. Te lage werkdruk resulteert namelijk is piekerende werknemers waarvan de dag erg lang duurt. Daarbij heeft men over het algemeen ook moeite met het vragen om hulp aan vrienden, familie of collega’s, waardoor de stress onder medewerkers ook niet snel af zal nemen.

Veel medewerkers ervaren stress

Mensen werken harder met stress

61 procent van de mensen die de stresstest hebben ingevuld zegt bij te hoge werkdruk juist harder te gaan werken. Dit is volgens Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij het Fonds, geen gekke gedachte. Echter kan men kan dit beter  niet doen. Het omgekeerde zou beter zijn, anders ligt een burn-out op de loer. Je hebt juist ontspanning en plezier nodig als je al een drukke en stressvolle baan hebt. Ervaar je te veel druk dan is dat een teken dat je meer ontspanning nodig hebt en niet nog meer moet gaan werken. Leer ‘nee’ zeggen en niet te veel hooi op de vork te nemen. Mensen die veel werkdruk en stress ervaren zijn doorgaans ook vaak mensen die moeite hebben met het vragen om hulp. Leer dit wel te doen, anders ben je voordat je het weet nog verder van huis. Mocht het zover komen dat je thuis komt te zitten dan zijn er verschillende instanties die je kunnen helpen bij de reintegratie.

Pak stress aan

Werkstress onder medewerkers moet aangepakt worden. Blijf jij maar doorgaan en maak je meer overuren om de stress te verminderen, dan ga je zien dat de klachten alleen maar toenemen. Onderneem daatom nu actie, zodat de stress uiteindelijk vermindert. Je kunt anders lichamelijk en psychisch instorten. Voor je het weet loop je met lichamelijke klachten bij Medifit fysiotherapie Tilburg en met geestelijke klachten bij een psycholoog en dat wil je niet. Probeer het dus te voorkomen en, als dat te laat is, aan te pakken.

Alles over zwembad renovatie

Zwembaden gaan jarenlang mee, maar op den duur is elk zwembad toe aan zwembad renovatie. De tegeltjes zijn bijvoorbeeld gedateerd en je wil er iets moderners voor terug of er zitten onderdelen in die aan vervanging toe zijn en soms zelfs voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Je ontkomt er dan niet aan om een nieuw zwembad te laten plaatsen óf te kiezen voor het renoveren van je zwembad. Dit laatste zal je een hoop kosten schelen, dus als dat een belangrijk punt is kun je dit in overweging nemen.

Renoveren of vernieuwen?

Laat je niet verleiden door de kosten van een nieuw zwembad misschien weinig schelen ten opzichte van alle onderdelen van je oude zwembad die je wilt laten vervangen. Uiteindelijk komen er bij het plaatsen van een zwembad nog een hoop arbeidsuren bij, die een op het oog goedkoop lijkend nieuw zwembad toch in de papieren laat lopen.

Bij zwembad renovatie van een bestaand zwembad, bespaar je op de kosten voor het ‘voorwerk’, zoals het aanvragen van vergunningen, het zwembadontwerp en het uitgraven van het zwembad. Dit bij elkaar opgeteld kan behoorlijk prijzig worden. Met deze kostenposten krijg je niet te maken als je kiest voor renovatie. Wanneer je je zwembad goed bijhoudt qua onderhoud, bespaar je op de lange termijn kosten.

Natuurlijk zijn er ook situaties waarin je wel beter kunt kiezen voor een nieuw zwembad. Wil je gaan voor een compleet andere stijl, dan kan je soms wel beter gaan voor een compleet nieuw zwembad. Een zwembad met ronde vormen en romeinse trap zal niet snel kunnen worden omgetoverd tot een strak, modern zwembad. Buiten dat zijn in principe alle zwembaden geschikt voor zwembad renovatie.
Soms lijkt renovatie niet nodig, maar kun je wel degelijk kosten besparen door te investeren in je zwembad. De technologie wordt steeds beter en onderdelen, zoals zwembadverwarming, worden steeds zuiniger.

Wanneer laat je je officiële documenten vertalen?

Wij als Nederlanders zijn een reislustig volk en er komen bij ons dan ook regelmatig momenten voor waarop je officiële documenten moet laten vertalen. Maar wat zijn die precies? En wanneer is het nodig dat ze door een beëdigd vertaler worden vertaald? In dit stuk zal ik een aantal redenen noemen waarom u uw officiële documenten dient te laten vertalen.

  1. Permanent emigreren naar het buitenland

Wanneer je permanent gaat verhuizen naar het buitenland, kan het handig zijn om bepaalde officiële documenten te laten vertalen, zoals uw paspoort, uw trouwakte, of uw geboorteakte. Die heb je bijvoorbeeld nodig wanneer je je in gaat schrijven op je nieuwe woonadres. Het is handig om je van tevoren in te lezen welke documenten je precies nodig hebt wanneer je gaat emigreren.

  1. Immigreren naar Nederland

Als u terug immigreert naar Nederland, en u heeft bijvoorbeeld een kind dat in het buitenland geboren is, dan wilt u hem of haar toch graag kunnen inschrijven in een Nederlandse gemeente. Daar is dan een vertaling van de geboorteakte voor nodig. Zo zijn er meer officiële aktes, zoals een mogelijk trouwakte, en eventueel in het buitenland behaalde diploma’s waarvan het handig is om ze te laten vertalen naar het Nederlands wanneer u terug immigreert.

  1. Tijdelijk werken in het buitenland

Ook als u niet voor altijd, maar tijdelijk naar het buitenland gaat om daar te werken, kan het nodig zijn om officiële documenten te laten vertalen. Zo kan het zijn dat uw werkgever bepaalde gegevens van u nodig heeft, zoals een diploma, en dat u die dus naar de taal van het desbetreffende land moet laten omzetten.

  1. Rechtszaken

Het kan gebeuren dat u in het buitenland te maken krijgt met rechtszaken. Dan kan het nodig zijn dat bepaalde officiële documenten vertaald worden naar de taal van het betreffende land. Ook andersom, wanneer u weer in Nederland bent, kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat het vonnis zoals het uitgesproken is in het buitenland, vertaald wordt naar een Nederlandse tekst.

  1. In het buitenland trouwen

Het komt ook voor dat men in het buitenland trouwt in een land waar niet de Nederlandse taal wordt gesproken. Een echte destination wedding heeft alleen vaak als bijkomstigheid dat de trouwakte ook niet in het Nederlands is. Is hij in het Engels, Duits, of Frans, dan is er geen enkel probleem. Wanneer uw huwelijksakte echter in een andere taal is zult u hem moeten laten vertalen alvorens u uw huwelijk in Nederland kunt laten registreren.

Er zijn natuurlijk nog talloze andere redenen waarom je je officiële documenten moet laten vertalen, maar dit zijn de meest voorkomende. Er zijn ook nog een aantal andere zaken die in acht moeten worden genomen wanneer u deze teksten laat vertalen.

Waar moet u op letten?

Wanneer u uw officiële documenten wilt laten vertalen doe je er goed aan om erop te letten dat dit gedaan wordt door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is iemand die beëdigd is voor de rechtbank en ingeschreven staat in het Register van beëdigde tolken en vertalers. Bij de vertaling zit dan een verklaring met handtekening van de vertaler dat alles correct en volledig is. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u uw paspoort, rijbewijs, geboortebewijs, trouwakte of andere notariële akten, diploma’s getuigschriften en vonnissen moet laten vertalen voor een officiële instantie. Hieronder valt bijvoorbeeld de overheid of een verzekeringsmaatschappij. Het kan ook nog nodig zijn om officiële documenten na vertaling te legaliseren, wat u kunt regelen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een management term die slaat op dat alle medewerkers zoveel mogelijk gezond, ontwikkeld, en werkend blijven. Duurzame inzetbaarheid gaat vooral om het behouden van de medewerkers. Daarbij is het de taak van het management om te zorgen dat elke medewerker op elk punt in zijn carrière de mogelijkheid en middelen heeft om goed te functioneren. Niet alleen in zijn huidige, maar ook in zijn toekomstige functie.

Vergrijzing

Door de vergrijzing is duurzame inzetbaarheid belangrijker geworden. Mensen worden ouder en de pensioenleeftijd komt steeds hoger te liggen. Ook stromen er minder jongere medewerkers in, waardoor de gemiddelde leeftijd in bedrijven hoger komt te liggen. Duurzame inzetbaarheid gaat er dus over dat ook deze oudere mensen langer goed kunnen blijven werken. Dit zonder last van gezondheidsproblemen te krijgen.

Meer dan ouderenbeleid

Duurzame inzetbaarheid is echter meer dan alleen een beleid om ouderen aan het werk te houden. Het gaat er om dat alle medewerkers langer behouden worden. Dit gaat er dus ook om dat jongeren de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en betrokken te krijgen bij het bedrijf, zodat ze niet snel door hoppen naar een andere job. Ook gaat het om vroeg signalering van gezondheidsproblemen, zodat ernstige schade op de lange termijn voorkomen kan worden. Het voorkomen van burn outs is er ook een voorbeeld van.

Het nut van duurzame inzetbaarheid.

Het nu is dus vooral dat u uw medewerkers behoudt en zorgt dat zij ook goed blijven functioneren. Aan behouden medewerkers die niet meer kunnen werken door gezondheids- of psychische klachten heeft een bedrijf weinig. Ook schiet het niet op als medewerkers snel kiezen hun baan te verlaten wanneer ze niet de juiste kansen krijgen om door te groeien of professioneel te ontwikkelen. Het gaat dus ook om een stukje persoonlijke aandacht. Het is belangrijk te bekijken wat elke medewerker in zijn huidige levensfase nodig heeft aan begeleiding en ontwikkeling. Op die manier kan je een beleid creëren waarmee je je werknemers behoudt op de lange termijn.

Nederlanders nemen massaal energiebesparende maatregelen

Er is een trend te spotten in energiezuinige woningen in Nederland. Het aantal woningen dat onder de noemer ‘energiezuinig’ gerekend mag worden stijgt gestaag. Daar komt bij dat de Nederlanders die bewust met energie omgaan ook geld uit wil geven aan maatregelen om meer energie te besparen.

Onderzoek

Energieonderzoek Centrum Nederland heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de afgelopen er maar liefst 600.000 energiezuinige woningen bij zijn gekomen. Hiermee wordt bedoeld woningen met een groen energielabel A, B of C. in totaal telt Nederland momenteel 3,1 miljoen energiezuinige woningen.

Energiebesparende maatregelen

Wat een groot aandeel had aan de stijging van deze woningen is het feit dat veel woningcorporaties oude huurwoningen gesloopt hebben en bij andere woningen energiebesparende maatregelen zijn toegepast, zodat zij energielabel A kregen. Van de mensen die nog geen energiebesparende maatregelen hebben toegepast denkt één zesde dit wel te doen in de komende twee jaar. Een derde van deze groep mensen is voornemens zonnepanelen te kopen. Van de mensen die wel maatregelen hebben genomen hebben vier op de tien mensen met zowel een koopwoning als een huurwoning de laatste vijf jaar geld gespendeerd aan energiebesparingen. Naast deze maatregelen beveiligen mensen hun huis ook steeds beter met degelijke deursloten en andere soort inbraakwerende maatregelen.

Geisers verdwijnen

Energiezuinige HR-ketels zijn tegenwoordig bijna de norm geworden in de meeste woningen, waar dan ook bijna alle huishoudens over beschikken. Geisers, boilers, oliekachels en gaskachels zijn tegenwoordig een zeldzaamheid geworden. In de meeste huishoudens vind je combiketels en warmtepompboilers terug sinds zes jaar. Ook enkel glas en slechte isolatie is niet veel meer te vinden in woningen. Als er ergens nog veel winst is te behalen is dat in de particuliere huursector.

Dure rekening

wat minder positief is, is de energierekening dat vanaf 2006 is verdubbeld. Wat betreft elektriciteitsverbruik is er weinig veranderd. Dat is al jaren vrij stabiel gebleven rond de 3200 kWh. Het verbruik van gas is daarbij per huishouden gedaald naar 1600 kubieke meter per jaar. Dat heeft te maken met de besparingen van mensen op het gasverbruik de afgelopen jaren.

Databank met uitleg chemische stoffen in de voedselverpakkingsindustrie

Het WIV-ISP (het Belgische Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid komt met een databank met daarin alle chemische stoffen die verpakkingen en materialen van voedingsmiddelen bevatten. Zo’n 10.000 chemische stoffen staan in de databank. De databank zal erg overzichtelijk worden, zodat je precies kunt zien welke chemische stoffen er aanwezig zijn in materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Er zal ook een duidelijke specificatie van elke stof worden gegeven, evenals mogelijke gevaren en evaluaties.

Doel databank

Het doel van de databank is voornamelijk ter raadpleging voor alle lidstaten van de Raad van Europa, om te zien en evalueren waar grote voedselcontactmaterialen nu allemaal van zijn gemaakt (en dan hebben we het niet over duurzame papieren zakken). De lange opsomming van chemische stoffen wordt in verband gebracht door de databank met bestaande regelgevingen. Er zal tevens worden voorspeld waar mogelijke gevaren op de loer liggen, zodat de volksgezondheid minder snel in gevaar zal komen. Er zal dan worden geadviseerd om meer onderzoek naar deze stof te doen. Het inzicht in welke stoffen er daadwerkelijk worden gebruikt is van essentieel belang voor de volksgezondheid. Zo kunnen er prioriteiten worden gesteld en kan er worden geëvalueerd, evenals gecommuniceerd naar de buitenwereld in de vorm van aangepaste regelgevingen.

Toegankelijkheid

Niet alleen overheidsinstellingen hebben toegang tot de databank, maar ook bedrijven en wetenschappelijke ondernemingen. Zij kunnen hiervoor een abonnement afsluiten, waarna ze een jaar lang toegang hebben tot het systeem. De databank met chemische stoffen heeft vorm gekregen door het gebruiken van informatie uit bepaalde nationale wetten, maar ook resoluties van de Raad van Europa en informatie van de Europese Commissie. De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Raad van Europa staan helemaal achter de het publiekelijk stellen van de databank. De lidstaten van de Raad van Europa hebben al vanaf het einde van mei dit jaar inzage in de databank.

Goes hoogste inbraakcijfer van Zeeland

Het centrum van Goes had het grootste inbraakcijfer van heel de provincie Zeeland het laatste half jaar. Omroep Zeeland heeft dit onderzocht en een inventarisatie gemaakt van de inbraken die zijn gepleegd in de provincie. Hiervoor hebben ze de website van de politie ‘misdaad-in-kaart’ gebruikt. Bij de inventarisatie is rekening gehouden met de verhouding van het aantal huishoudens en het aantal gepleegde inbraken in woningen. Het gehele inbraakcijfer van Zeeland is echter gedaald in vergelijking met 2013.

Vlissingen

Hoewel er in Vlissingen beduidend meer woninginbraken zijn gepleegd, ligt het inbraakcijfer daar lager. Deze stad is namelijk veel dichter bevolkt dan de gemeente Goes en er zijn dus meer huishoudens. In verhouding werden er in Vlissingen dus minder inbraken gepleegd.

Website van de politie

Als je benieuwd bent hoeveel inbraken er in jouw gemeente (in Zeeland) worden gepleegd, dan kun je surfen naar de website van de politie: misdaadinkaart.nl. Je kunt hier eenvoudig doorklikken naar jouw postcode en het aantal inbraken, maar ook pogingen tot inbraak, verschijnt in beeld. Zelfs de datum van het incident wordt erbij genoemd. Helaas kun je maar tot drie maanden terugkijken. Ook Omroep Zeeland heeft gegevens over woninginbraken bewaard tot drie maanden terug. Zij hebben een overzicht gemaakt van deze inbraken.

Vakantiewoningen

Vooral in het centrum van Goes zijn relatief veel inbraken gepleegd, maar ook de zuidelijke wijken, net buiten Goes, hebben het moeten ontgelden. In totaal zijn er in een half jaar tijd 24 woninginbraken gepleegd. We hebben het dan over maar liefst 3,5 inbraken per 100 huishoudens. Dit is het hoogste inbraakcijfer van Zeeland. Een verdiende tweede plaats verdient west Noord-Beveland. Zij kregen het afgelopen half jaar te maken met achttien inbraken. In het westen van Noord-Beveland zijn niet veel huishoudens te vinden, maar voornamelijk vakantiewoningen. Mensen met een vakantiewoning waren voornamelijk de klos. Verwacht wordt dat er ook veel inbraken worden gepleegd in West-Zeeuws-Vlaanderen, omdat daar ook veel vakantiehuisjes staan. Het niet onverstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals een camera ophangen en een deurdranger aanschaffen.

Populaire app Any.Do komt met webversie

Iedereen kent het gevoel van druk zijn: je hebt nog zoveel te doen en weet eigenlijk niet waar te beginnen. Soms zou je bijna vergeten wat je allemaal moet doen die dag of week. Er zijn daarom handige applicaties op de markt waar je een ‘to do list’ mee kan maken. Een populair voorbeeld van een tool voor taakmanagement is Any.Do.

Hoewel de applicatie eerst enkel te gebruiken was op iOS en Android apparaten is daar sinds kort verandering in gekomen. Het bedrijf brengt de tool naar het web waardoor je er ook gebruik van kunt maken op een computer of laptop. Any.Do erkent dat veel gebruikers naar deze feature hadden gevraagd. Op dit moment zou de dienst door zo’n 10 miljoen personen worden ingezet.

Het team kondigde de webversie aan op haar weblog; “Nu kun je hetzelfde heldere inzicht krijgen in de dagelijkse prioriteiten zonder dat de mobiele app geopend hoeft te worden.” De website ziet er hetzelfde uit en is zeer herkenbaar voor trouwe gebruikers. Het doel van Any.Do is om de takenlijst overal bereikbaar te maken. Het is niet direct een document management systeem, maar je ziet wel welke taken nog open staan als je de webversie opent.

Welke functies bevat de webversie?

Een laptop heeft natuurlijk een groter scherm dan een mobiel of tablet en daarom heeft het bedrijf enkele aanpassingen gedaan. Er zijn twee modus ingebouwd die gebruik maken van het feit dat de browser een groter oppervlak biedt. De Focus Modus helpt om toekomstige taken in een enkele folder te zetten. Daarnaast is er een Planning Modus die ervoor zorgt dat taken gesleept kunnen worden naar andere data. Zo kun je vandaag, maar ook in de toekomst plannen, zegt Any.Do.

Kinderen moeten kunnen spelen

Kinderen krijgen al vanaf een hele jonge leeftijd taken en opdrachten. Ze moeten naar school en moeten leren. Op jonge leeftijd zijn kinderen net een spons en zullen ze in korte tijd veel in zich op nemen. Bijvoorbeeld een typecursus kun je daarom het beste ook op jonge leeftijd volgen. Volgens de Amerikaanse psycholoog Peter Gray houden we kinderen teveel in het gareel tijdens het spelen. Kinderen moeten al naar school, clubjes, sport, muziekles en er blijft vaak weinig tijd over om te spelen. Ze moeten volgens de psycholoog kunnen aanmodderen en meer doen waar ze zelf zin in hebben. Op de kinderopvang zouden de medewerkers ook te veel sturen op het spel en spelen zelf vaak mee met de kinderen. Men zou zich meer buiten spel moeten zetten en kinderen zelf met dingen laten komen. Zo wordt de ontwikkeling veel meer gestimuleerd.

Zelf problemen oplossen

Kinderen moeten de kans krijgen om de wereld en zichzelf te ontdekken. In sociaal oogpunt is deze zelfstandige ontdekkingsreis heel erg belangrijk en moet niet onderschat worden. Kinderen zullen elkaar corrigeren en zelf oplossingen bedenken voor hun problemen wanneer ze vrijer worden gelaten. Het komt erop neer dat hun empathisch vermogen op deze manier de vrijheid krijgt om tot stand te komen. Laat ze tijdens het buitenspelen of bij verjaardag-kinderfeestjes hun ding doen en sociale fouten maken.

Minder bemoeienis

Vooral ouders moeten een kanteling doormaken en zich minder mengen in het spel van kinderen, volgens psychologe Louise Berkhout. Zij kwam tot deze conclusie door onderzoek te doen naar het spel van kinderen in zo’n vijftig kleuterklassen. Ouders vinden het moeilijk om zich te bedwingen kinderen vrij te laten spelen. Ze hameren vooral op het leeraspect van kinderen wanneer zij aan het spelen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: welke kleur is dat? Ouders hoeven kinderen niet heel de dag te vermaken, dat kunnen zij vaak ook prima zelf of met elkaar. Ze zullen niet in een hoekje gaan zitten en afwachten totdat er met hen gespeeld wordt. Vroeg of laat gaan ze zelf wat verzinnen om zich bezig te houden.