Nederlanders nemen massaal energiebesparende maatregelen

Er is een trend te spotten in energiezuinige woningen in Nederland. Het aantal woningen dat onder de noemer ‘energiezuinig’ gerekend mag worden stijgt gestaag. Daar komt bij dat de Nederlanders die bewust met energie omgaan ook geld uit wil geven aan maatregelen om meer energie te besparen.

Onderzoek

Energieonderzoek Centrum Nederland heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de afgelopen er maar liefst 600.000 energiezuinige woningen bij zijn gekomen. Hiermee wordt bedoeld woningen met een groen energielabel A, B of C. in totaal telt Nederland momenteel 3,1 miljoen energiezuinige woningen.

Energiebesparende maatregelen

Wat een groot aandeel had aan de stijging van deze woningen is het feit dat veel woningcorporaties oude huurwoningen gesloopt hebben en bij andere woningen energiebesparende maatregelen zijn toegepast, zodat zij energielabel A kregen. Van de mensen die nog geen energiebesparende maatregelen hebben toegepast denkt één zesde dit wel te doen in de komende twee jaar. Een derde van deze groep mensen is voornemens zonnepanelen te kopen. Van de mensen die wel maatregelen hebben genomen hebben vier op de tien mensen met zowel een koopwoning als een huurwoning de laatste vijf jaar geld gespendeerd aan energiebesparingen. Naast deze maatregelen beveiligen mensen hun huis ook steeds beter met degelijke deursloten en andere soort inbraakwerende maatregelen.

Geisers verdwijnen

Energiezuinige HR-ketels zijn tegenwoordig bijna de norm geworden in de meeste woningen, waar dan ook bijna alle huishoudens over beschikken. Geisers, boilers, oliekachels en gaskachels zijn tegenwoordig een zeldzaamheid geworden. In de meeste huishoudens vind je combiketels en warmtepompboilers terug sinds zes jaar. Ook enkel glas en slechte isolatie is niet veel meer te vinden in woningen. Als er ergens nog veel winst is te behalen is dat in de particuliere huursector.

Dure rekening

wat minder positief is, is de energierekening dat vanaf 2006 is verdubbeld. Wat betreft elektriciteitsverbruik is er weinig veranderd. Dat is al jaren vrij stabiel gebleven rond de 3200 kWh. Het verbruik van gas is daarbij per huishouden gedaald naar 1600 kubieke meter per jaar. Dat heeft te maken met de besparingen van mensen op het gasverbruik de afgelopen jaren.