Databank met uitleg chemische stoffen in de voedselverpakkingsindustrie

Het WIV-ISP (het Belgische Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid komt met een databank met daarin alle chemische stoffen die verpakkingen en materialen van voedingsmiddelen bevatten. Zo’n 10.000 chemische stoffen staan in de databank. De databank zal erg overzichtelijk worden, zodat je precies kunt zien welke chemische stoffen er aanwezig zijn in materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Er zal ook een duidelijke specificatie van elke stof worden gegeven, evenals mogelijke gevaren en evaluaties.

Doel databank

Het doel van de databank is voornamelijk ter raadpleging voor alle lidstaten van de Raad van Europa, om te zien en evalueren waar grote voedselcontactmaterialen nu allemaal van zijn gemaakt (en dan hebben we het niet over duurzame papieren zakken). De lange opsomming van chemische stoffen wordt in verband gebracht door de databank met bestaande regelgevingen. Er zal tevens worden voorspeld waar mogelijke gevaren op de loer liggen, zodat de volksgezondheid minder snel in gevaar zal komen. Er zal dan worden geadviseerd om meer onderzoek naar deze stof te doen. Het inzicht in welke stoffen er daadwerkelijk worden gebruikt is van essentieel belang voor de volksgezondheid. Zo kunnen er prioriteiten worden gesteld en kan er worden geëvalueerd, evenals gecommuniceerd naar de buitenwereld in de vorm van aangepaste regelgevingen.

Toegankelijkheid

Niet alleen overheidsinstellingen hebben toegang tot de databank, maar ook bedrijven en wetenschappelijke ondernemingen. Zij kunnen hiervoor een abonnement afsluiten, waarna ze een jaar lang toegang hebben tot het systeem. De databank met chemische stoffen heeft vorm gekregen door het gebruiken van informatie uit bepaalde nationale wetten, maar ook resoluties van de Raad van Europa en informatie van de Europese Commissie. De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Raad van Europa staan helemaal achter de het publiekelijk stellen van de databank. De lidstaten van de Raad van Europa hebben al vanaf het einde van mei dit jaar inzage in de databank.