Kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag

Er kan aanspraak gemaakt worden op kinderopvangtoeslag door ouders van kinderen die opgevangen worden in een kinderopvang. Een bijdrage in de kosten van kinderopvang wordt kinderopvangtoeslag genoemd. Voor de hoogte van de de kinderopvangtoeslag zijn meerdere factoren bepalend. Het inkomen en kinderen dat naar de kinderopvang gaan spelen hierbij een rol. Een maximum aantal uur kinderopvangtoeslag per maand van 230 uur geldt per kind. Voor de kinderopvang geldt hiernaast een maximum tarief per uur. Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden van kinderopvangtoeslag:

  • het (gezamenlijke) inkomen
  • de situatie op het gebied van werk en studeren
  • het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat
  • het aantal opvanguren waarvoor men in aanmerking komt

Kindgebonden budget

Ouders van een kind kunnen aanspraak maken op kindgebonden budget indien er voldaan wordt aan de voorwaarden. Een bijdrage in de in de leefkosten van kinderen tot 18 jaar staat bekend als het kindgebonden budget. Deze bijdrage wordt ontvangen naast kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het inkomen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Als het vermogen te hoog is dan kan er niet in aanmerking gekomen worden op kindgebonden budget. Om kindgebonden budget te krijgen is een aanvraag niet vereist. Dit bericht wordt vanzelf door de belastingdienst verzonden.

Uitbetaling van de toeslag

De verstuurde gegevens worden na de aanvraag eerst gecheckt. De belastingdienst verifieert de gegevens om te controleren of de persoon voldoet aan de voorwaarden. Als de toeslag goedgekeurd is dan wordt de toeslag iedere maand overgemaakt. Deze maandelijkse betaling is een voorschot. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt de hoogte van de toeslag vastgesteld.

Toeslag aanvragen

Het aanvragen van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag kan gedaan worden op de website van de Belastingdienst. Voor het aanvragen is de DigiD-code nodig. Een uitbetaalde toeslag wordt het aankomende jaar automatisch opnieuw betaald. Om kindgebonden budget te ontvangen is aanvragen niet nodig.