Kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag

Er kan aanspraak gemaakt worden op kinderopvangtoeslag door ouders van kinderen die opgevangen worden in een kinderopvang. Een bijdrage in de kosten van kinderopvang wordt kinderopvangtoeslag genoemd. Voor de hoogte van de de kinderopvangtoeslag zijn meerdere factoren bepalend. Het inkomen en kinderen dat naar de kinderopvang gaan spelen hierbij een rol. Een maximum aantal uur kinderopvangtoeslag per maand van 230 uur geldt per kind. Voor de kinderopvang geldt hiernaast een maximum tarief per uur. Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden van kinderopvangtoeslag:

  • het (gezamenlijke) inkomen
  • de situatie op het gebied van werk en studeren
  • het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat
  • het aantal opvanguren waarvoor men in aanmerking komt

Kindgebonden budget

Ouders van een kind kunnen aanspraak maken op kindgebonden budget indien er voldaan wordt aan de voorwaarden. Een bijdrage in de in de leefkosten van kinderen tot 18 jaar staat bekend als het kindgebonden budget. Deze bijdrage wordt ontvangen naast kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het inkomen, aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Als het vermogen te hoog is dan kan er niet in aanmerking gekomen worden op kindgebonden budget. Om kindgebonden budget te krijgen is een aanvraag niet vereist. Dit bericht wordt vanzelf door de belastingdienst verzonden.

Uitbetaling van de toeslag

De verstuurde gegevens worden na de aanvraag eerst gecheckt. De belastingdienst verifieert de gegevens om te controleren of de persoon voldoet aan de voorwaarden. Als de toeslag goedgekeurd is dan wordt de toeslag iedere maand overgemaakt. Deze maandelijkse betaling is een voorschot. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt de hoogte van de toeslag vastgesteld.

Toeslag aanvragen

Het aanvragen van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag kan gedaan worden op de website van de Belastingdienst. Voor het aanvragen is de DigiD-code nodig. Een uitbetaalde toeslag wordt het aankomende jaar automatisch opnieuw betaald. Om kindgebonden budget te ontvangen is aanvragen niet nodig.

Bij huurtoeslag gaat het anders dan bij andere toeslagen

Hoe gaat het met Zorgtoeslag?
Een financiële bijdrage in in de kosten van een zorgverzekering is ook bekend als zorgtoeslag. Het is in Nederland verplicht verzekerd te zijn voor de kosten van zorg bij een verzekeraar. Iedereen die elke maand premie betaalt voor een zorgverzekering is bevoegd om een aanvraag te doen voor zorgtoeslag. Het is echter tevens verplicht dat aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Het inkomen dat men heeft is een factor om de zorgtoeslag hoogte te bepalen. Hoe minder het is, hoe hoger het compensatiebedrag zal zijn. U kunt beter geen zorgtoeslag ontvangen als het jaarlijkse inkomen te veel is. Je zal het ontvangen bedrag terug moeten betalen wanneer men teveel heeft ontvangen.

Wat is Huurtoeslag?
Huurtoeslag is een bijdrage in de uitgaven voor de huur. Voor het recht op de toeslag voor huurwoningen is het belangrijk dat u huur betaald voor een huurwoning. U moet daarnaast ouder zijn dan 18 jaar, staan ingeschreven op het adres en Nederlands zijn of een geldige verblijfsvergunning. Het spaargeld en inkomen mag overigens niet te veel zijn. De huurtoeslag hoogte hangt af van een aantal factoren zoals het inkomen. Wie aan deze voorwaarden voldoet komt in aanmerking voor de huurtoeslag. Je zal dus geen miljonairs aantreffen in een sociale woningbouw huurwoning die probeert huurtoeslag aan te vragen. Zie huurtoeslag.org voor een heldere uitleg.

Toeslagen aanvragen via het loket of internet

Via het internet gaat het aanvragen van toeslagen gemakkelijk. Voor de aanvraag via het internet heeft men wel een DigiD-code nodig. Deze kan je via Digid.nl aanvragen. Het is tevens een mogelijkheid om telefonisch zorg- of huurtoeslag aan te vragen. U kunt per telefoon een aanvraag doen bij de toeslagen afdeling van de Belastingdienst. De gehele aanvraag schriftelijk te doen is tevens mogelijk. Deze gegevens zijn nodig voor de gehele aanvraag:

• de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
• jaaropgaaf
• bewijs maandelijks inkomen
• gegevens toeslagpartner

Een testberekening is te maken op de toeslagen website. Door het maken van een testberekening weet u ongeveer op hoeveel zorg- of huurtoeslag men recht heeft.

 

Een gratis artikel plaatsen